Miniatuur pop Hindeloopen

Deze pop is gekleed zoals een ongetrouwde vrouw in Hindeloopen in de zondagse kerkdracht of uitgaanskleding aan het einde van de 18de eeuw. Zij draagt de lange sitsen wentke of winke. — Tot circa 1800 was Hindeloopen een welvarend Fries stadje. De dracht van de bewoners was totaal verschillend van de dracht van de rest van Friesland. Daarna is de dracht al snel in onbruik geraakt. Het is daarom moeilijk om er een goed beeld van te krijgen. Foto’s van de Hindelooper dracht dateren vaak van nadat deze uit het dagelijks leven was verdwenen. Dit popje geeft een goed beeld hoe die kledingstukken er in de combinatie van het hele kostuum uitzagen.

Collaborate with us