'Wentke' of 'winke'

wentke’ of ‘winke’ voor in de rouw, Hindeloopen. In Hindeloopen hadden alleen de kleuren betekenis, en niet de bloemen. Een rouwsits kan zwierige bloemen hebben, maar dat alleen in zwart-wit, of blauw-wit.

Collaborate with us